انتخاب استاد نمونه آموزشی

انتخاب استاد نمونه آموزشی


استاد گرانقدر جناب آقای دکتر احسان بیژن زاده دانشیار محترم بخش اگرواکولوژی انتخاب شایسته جنابعالی به عنوان استاد نمونه آموزشی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی داراب، که نشان از لیاقت و شایستگی جنابعالی می باشد صمیمانه تبریک گفته و از خداوند متعال توفیق روزافزون شما را خواستاریم. 

روابط عمومی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی داراب