انتخاب استاد نمونه آموزشی

انتخاب استاد نمونه آموزشی


در سالروز شهادت استاد مطهری و روز معلم، جناب آقای دکتر مهدی نجفی قیری دانشیار بخش علوم و مهندسی خاک به عنوان استاد نمونه آموزشی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی داراب معرفی شدند. روابط عمومی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی داراب ضمن تبریک به این استاد فرهیخته  سلامتی و توفیق روزافزون را برای ایشان آرزومند است.