بازدید بازرسان حوزه علوم پزشکی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد داراب

بازدید بازرسان حوزه علوم پزشکی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد داراب


بازرسان حوزه علوم پزشکی از امکانات گروه پرستاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد داراب بازدید کرده و از نزدیک تجهیزات و امکانات این گروه آموزشی که شامل اتاق فن پرستاری، اتاق تشریح، اتاق استادان، سالن کنفرانس، آزمایشگاه ها، دفتر توسعه علمی دانشجویان و تعداد استادان عضو هیات علمی و حق التدریس بود را مورد ...

به گزارش ایسکانیوز، بازرسان حوزه علوم پزشکی متشکل از دکتر سیمین فدائی، دکتر مهناز رخشان، دکترکاملیاترابی زاده و دکتر مرادی از واحد داراب بازدید کردند. رخشان و ترابی زاده از دانشکده پرستاری دانشگاه شیراز، فدایی نماینده دانشگاه آزاد اسلامی از واحد نجف آباد و دکتر مرادی از وزارت بهداشت برای بازدید و تایید نهایی رشته پرستاری واحد داراب به این دانشگاه اعزام شده بودند. رشته پرستاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد داراب به دلیل گزارش بازرسان اعزامی در گذشته دارای امکانات لازم و کافی برای جذب دانشجو نبوده است که با پیگیری مجدانه نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، فرماندار و مسئولان واحد داراب توانست مجددا این رشته را راه اندازی کند. خبرنگار و منتشر کنند: محمدجواد آخوندی 200