بازدید معاونین فرمانداری داراب از دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی داراب

بازدید معاونین فرمانداری داراب از دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی داراب


روز شنبه 10 اردیبهشت 1401 معاونین فرمانداری داراب از دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی داراب بازدید و در جلسه ای با رییس و معاون دانشجویی و فرهنگی دانشکده به گفتگو نشستند.