برگزاری مراسم شب شعر در دانشکده

برگزاری مراسم شب شعر در دانشکده


مراسم شب شعر با حضور شعرا، سخنوران، و اساتید در دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی داراب بر گزار گردید. در این مراسم شعرا به سرودن اشعار خود پرداخته و در پایان مراسم، موسیقی سنتی هم نواخته شد.