تبریک روز دانشجو

تبریک روز دانشجو


تحصیلات و علم و دانش قدرتمندترین سلاحی است

   که میتوانی بوسیله آن جهان را تغییر دهی. 

     روز دانشجو بر تمامی دانشجویان این مرز و بوم مبارک باد.