تقدیر از استاد بسیجی دانشکده

تقدیر از استاد بسیجی دانشکده


مراسم تقدیر از مسئول بسیج اساتید دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی داراب جناب آقای دکتر محمدرضا صفی زاده که در این مراسم با حضور فرمانده سپاه داراب و جمعی از مسئولین واحدهای آموزشی شهرستان داراب برگزار گردید. جناب آقای دکتر صفی زاده استاد بخش باغبانی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی داراب می باشند.