نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تماس با دانشکده

تماس با دانشکده


 

نشانی : داراب – کیلومتر 8 جاده قدیم داراب-فسا - دانشکده کشاورزی ومنابع طبیعی داراب

 

تلفن : 53606207(071)

مسئول آموزش و ثبت نام : مهندس صالحی فرد

09171300822

دورنگار : 53546476 (071)

کارشناس اداره آموزش و ثبت نام :

مهندس صدریان 09179313606