جشن دانش آموختگی دانشجویان دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی داراب

جشن دانش آموختگی دانشجویان دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی داراب


مراسم جشن دانش آموختگی دانشجویان کارشناسی ورودی سال 1398 و دانشجویان کارشناسی ارشد سالهای 98 الی 1400 در روز یکشنبه مورخ 24 اردیبهشت 1402 در سالن آمفی تاتر شهید رنجبر دانشکده کشاورزی ومنابع طبیعی داراب برگزار گردید.در این مراسم پس از پخش نوای ملکوتی قرآن وسرود جمهوری اسلامی ریاست محترم دانشکده جناب آقای دکتر امین سخنانی ایراد نمودند. سپس جناب آقای دکتر نجفی معاونت محترم آموزشی و پژوهشی دانشکده با دانش آموختگان صحبت کرده و مراسم با اهدا لوح تقدیر به نفرات برتر هررشته و قرائت سوگند نامه توسط یکی از دانشجویان و گرفتن عکس یادگاری به پایان رسید.