جشن معارفه دانشجویان نو ورود 1402

جشن معارفه دانشجویان نو ورود 1402


جشن آغاز سال تحصیلی جدید و مراسم آشنایی نودانشجویان دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی داراب برگزار شد.

به گزارش روابط‌عمومی دانشکده، این مراسم به‌ رسم هرساله با حضور هیأت رئیسه دانشکده، در قالب یک برنامه‌، ویژه‌ی نودانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد برگزار شد. در این مراسم که باهدف آشنایی نودانشجویان با ظرفیت‌های علمی و فرهنگی دانشکده  و همین‌طور مقررات آموزشی و پژوهشی و محیط دانشکده  ترتیب یافت؛ مسؤولان مختلف دانشگاه ازجمله دکترحسین امین (رئیس دانشکده)، دکترکمال غلامی پور فرد (معاون دانشجویی و فرهنگی دانشکده)، دکتر مهدی نجفی  (معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده)، اساتید و یاوران علمی بخش های مختلف دانشکده برگزار و هر کدام در حوزه‌ی مسؤولیت خود به گفت‌وگو با دانشجویان پرداختند.