نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

حوزه ریاست

حوزه ریاست


[ریاست]

 

نام و نام‌ خانوادگی

تحصیلات

مرتبه علمی

پست الکترونیک

شماره تماس

دورنگار

 

حسین امین

دکتری باغبانی

استادیار     hamin350@gmail.com

 071-53606207

53546476(071)

 

[معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی]

نام و نام‌ خانوادگی

تحصیلات

مرتبه علمی

پست الکترونیک

شماره تماس

دورنگار

مهدی نجفی قیری

دکترای خاکشناسی

دانشیار mnajafighiri@yahoo.com

 071-53546470

   53546476(071)

 

[معاونت پژوهشی]

 

نام و نام‌ خانوادگی

تحصیلات

مرتبه علمی

پست الکترونیک

شماره تماس

دورنگار

مهدی نجفی قیری

  دکتری خاکشناسی دانشیار mnajafighiri@yahoo.com 07153546470 07153546476

 

 

[معاونت دانشجویی]

 

نام و نام‌ خانوادگی

تحصیلات

مرتبه علمی

پست الکترونیک

شماره تماس

دورنگار

کمال غلامی پور فرد دکتری باغبانی استادیار k.gholamipour@gmail.com

 9813

07153546476

 

[معاونت اداری و مالی]