دیدار با نماینده ولی فقیه و امام جمعه شهرستان داراب

دیدار با نماینده ولی فقیه و امام جمعه شهرستان داراب


دیدار جناب آقای دکتر امین رئیس محترم دانشکده کشاورزی بانماینده ولی فقیه و امام جمعه محترم شهرستان داراب .               در این جلسه ریاست دانشکده به بیان پتانسیلها،ظرفیت ها و قابلیت های دانشکده پرداختند و خواستار همکاری امام جمعه محترم در حل مسائل و مشکلات دانشکده گردیدند،حاج آقا خسروی عنوان نمودند دانشکده از شاخص های علمی و فرهنگی شهرستان است و جهت ارتقا  جایگاه آن  با تمام توان و ظرفیت در سطح شهرستان، استان و کشور همکاری خواهیم کرد.