دیدار ریاست دانشکده با مدیر کل دادگستری فارس

دیدار ریاست دانشکده با مدیر کل دادگستری فارس


جلسه ریاست محترم دانشکده جناب آقای دکتر امین با مدیر کل دادگستری فارس حاج آقا موسوی. در این جلسه پیرامون مسائل دانشکده و پیگیری برخی امور مربوطه بحث و تبادل نظر شد.