سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی گرامی باد.

سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی گرامی باد.


سومین سالگرد شهادت سردار دلها حاج قاسم سلیمانی گرامی باد.