شهادت امام جعفرصادق (ع) تسلیت باد.

شهادت امام جعفرصادق (ع) تسلیت باد.


سالروز شهادت جانسوز امام جعفر صادق (ع) رئییس مذهب سیعه جعفری را به عموم مسلمین تسلیت عرض مینماییم.