شهادت مولی متقیان تسلیت باد.

شهادت مولی متقیان تسلیت باد.


فرا رسیدن لیالی قدر و شهادت مولی علی ع بر همه دلسوختگان و عاشقان آن امام همام تسلیت باد. باشد که همه رهرو راستین آن حضرت باشیم.