فرا رسیدن نیمه شعبان، ولادت با سعادت منجی عالم بشریت مبارک باد.

فرا رسیدن نیمه شعبان، ولادت با سعادت منجی عالم بشریت مبارک باد.


نیمه ی شعبان گل نرگس شکفت / چلچله از شادمانی شب نخفت
آبشار یک لحظه آرام شد ، نریخت / تا که رازش با گل نرگس بگفت
سرو حیران شد از آن فر و جلال / ماه فرو مانده در آن حسن جمال
نیمه شعبان را به شما تبریک عرض می کنیم.