فرا رسیدن هفته بزرگداشت مقام معلم و اساتید گرامی مبارک باد.

فرا رسیدن هفته بزرگداشت مقام معلم و اساتید گرامی مبارک باد.


12 اردیبهشت سالروز شهادت آیت ا... مطهری و بزرگداشت مقام معلم و استاد گرامی باد.