فعالیتهای ایستگاه زراعی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی داراب

فعالیتهای ایستگاه زراعی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی داراب


با شروع فصل تابستان و آغاز کشت محصولات این فصل بخش ایستگاه زراعی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی داراب به دستور ریاست محترم دانشکده جناب اقای دکتر امین اقدام به کشت محصولات تابستانه از جمله گوجه فرنگی، بادمجان، بامیه، و انواع فلفل دلمه و سبز نموده است.