فعالیتهای ایستگاه زراعی و باغی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی داراب

فعالیتهای ایستگاه زراعی و باغی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی داراب


 سال 1400 توسط رهبر معظم انقلاب به نام سال ((تولید، پشتیبانی، مانع زدایی ها)) نام گرفت و بر همه واجب گردید که در این راستا تلاش نموده تا بتوانیم به این فرمایش مقام معظم رهبری جامه عمل بپوشانیم. در همین ر استا جناب آقای دکتر حسین امین ریاست محترم دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی داراب در اقدامی جهادی و انقلابی با توجه به پتانسیل و امکانات دانشکده، نیازسنجی منطقه اقدام به احیاء و ایجاد باغات لیمو در سطح حدود 5 هکتار، گل محمدی حدود 3 هکتار، مزرعه یونجه حدود  دو هکتارنموده است. همچنین لازم به ذکر است با توجه به خشکسالی و مصرف بهینه آب تمام سیستم های آبیاری کشتهای مذکور تحت فشار و به صورت قطره ای و بارانی می باشد.