میلاد با سعادت پیشوای هشتم امام علی ابن موسی الرضا (ع) بر همگان مبارک باد.

میلاد با سعادت پیشوای هشتم امام علی ابن موسی الرضا (ع) بر همگان مبارک باد.