میلاد یگانه منجی عالم مبارک باد.

میلاد یگانه منجی عالم مبارک باد.


میلاد خجسته و پرخیر و برکت یگانه منجی عالم بشریت مهدی صاحب زمان (عج) برهمگان مبارک باد. به امید روزی که بیاید و دنیا پر از ارامش و صلح و عدل گردد.