نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کتابخانه ها

کتابخانه ها


سال شروع فعالیت : 1367

تعداد کتب فارسی : 4711

تعداد کتب لاتین : 1566

آدرس پایگاههای اطلاعاتی : https://library2.shirazu.ac.ir/fa/blog/tags/1003/

آدرس وب سایت کتابخانه  https://azarsa.shirazu.ac.ir/