گردهم آیی معاونان فرهنگی و اجتماعی دانشگاهها

گردهم آیی معاونان فرهنگی و اجتماعی دانشگاهها


پنجاه و ششمین نشست معاونان فرهنگی و اجتماعی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی کشور در سالن شهدای جهاد علمی وزارت علوم تحقیقات و فناوری اطلاعات برگزار گردید. که در این جلسه جناب آقای دکتر کمال غلامی پور فرد معاون دانشجویی و فرهنگی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی داراب حضور داشتند.