22 بهمن ماه یوم اله مبارک باد.

22 بهمن ماه یوم اله مبارک باد.


حماسه حضور اقشار مختلف مردم در راهپیمایی یوم ا... 22 بهمن و شرکت همکاران گرامی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی داراب در این حضور انقلابی در جهت حمایت از انقلاب و ولایت فقیه.