اطلاعیه در خصوص خوابگاه دانشجویی

اطلاعیه در خصوص خوابگاه دانشجویی


به اطلاع دانشجویان گرامی ورودی جدید می رساند که این دانشکده دارای امکانات خوابگاهی جهت خواهران و برادران می باشد