برگزاری مراسم عزاداری 28 صفر

برگزاری مراسم عزاداری 28 صفر


مراسم عزاداری 28 صفر سالروز رحلت اخرین رسول خدا، خاتم انبیاء (ص) و شهادت کریم آل طه، دومین امام معصوم، امام حسن مجتبی (ع) در مسجد دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی داراب برگزار گردید. این مراسم معنوی همراه با قرائت زیارت عاشورا و عزاداری همراه بود.