مراسم حمایت از مردم مظلوم غزه

مراسم حمایت از مردم مظلوم غزه


در پی حمله ددمنشانه رژیم خونخوار صهیونیستی به مردم بی دفاع و مظلوم غزه، بدین منظور مراسم تجمع دانشگاهیان در مقابل ساختمان فرمانداری داراب برگزار گردید. در این مراسم که با حضور دیگر سازمان ها و نهادهای شهرستان داراب همراه بود با ایراد سخنرانی و دادن شعار در حمایت از مردم مظلوم فلسطین به پایان رسید.