نهم دی ماه روز بصیرت

نهم دی ماه روز بصیرت


نهم دی ماه روز بصیرت و میثاق با ولایت گرامی باد.